Gerdragsregels

Huisregels

Ken jij onze huisregels al? 

Het is ons streven om alle leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. 

 • Bij het betreden van de fitnessruimte ga je akkoord met de huisregels van Afslankstudio Sofia; 
 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden; 
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/ bidon meegenomen worden in de sportruimten; 
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden; 
 • Dieren zijn niet toegestaan; 
 • Verkoop– en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van de Afslankstudio Sofia;
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten; 
 • Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht; 
 • Het is verplicht schone en gepaste sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen; 
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden; 
 • Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen; 
 • Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen; 
 • Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden; 
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd; 
 • Aanwezig zijn 5 minuten van te voren; 

De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum.