Privacy Policy

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 25 juni 2021

Privacybeleid www.afslankstudiosofi.nl

Via de website worden diverse diensten aangeboden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Het is van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens en worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt om aan de eisen van de privacywetgeving te voldoen.

Middels deze privacyverklaring vermelden we voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruikt worden;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming door op de knop verzenden te drukken;
 • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn; wanneer wij jouw gegevens delen, (enkel bij wettelijke noodzaak) afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch 076-7850064 
E-mail Via het contactformulier op onze website
Post Amstelstraat 2, 4812 VL, Breda

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • e-mail
 • telefoonnummer
 • Waarover en hoe u contact wilt ontvangen
 • Overige door u aan ons toevertrouwde informatie via het bericht dat u aan ons verzend.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden;

 • De mogelijkheid artikelen te bestellen via onze website om deze te kunnen verwerken en u te kunnen informeren over het verloop hiervan.
 • Voor communicatiedoeleinden zoals e-mail, telefoon, WhatsApp en andere persoonlijke communicatiemiddelen.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet doorgeven aan derde partijen, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

Profilering en cookies

Wij koppelen geen cookies aan uw persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren

Er worden beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken om ervoor te zorgen alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens doorgeven via onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Uw gegevens worden niet zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder indien er klachten zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 juni 2021